Warning: The magic method Bridge\Shortcodes\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/ckitwalim/ckit.walim.pl/public_html/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/lib/shortcode-loader.php on line 27
Polsko-czeska współpraca dla rozwoju turystyki - CKiT Walim
 

Polsko-czeska współpraca dla rozwoju turystyki

Walim i Častolovice – polsko – czeska współpraca dla rozwoju turystyki

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu wspólnie z miastem Častolovice (Czechy) realizują projekt pn. Walim i Častolovice – polsko – czeska współpraca dla rozwoju turystyki. Projekt opiewa na kwotę 59 133,20 euro. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Na co dokładanie?

Pozyskane środki po naszej stronie zostaną wykorzystane na działania promocyjne, ale i również pomogą w modernizacji pawilonu handlowego Sztolni Walimskich – wyjaśnia dyrektor Centrum Kultury i Turystyki Paweł Brzozowski – Wymieniona zostanie stolarka okienna w obiekcie, ogrzewanie, powstanie punkt informacji turystycznej. Z działań miękkich będziemy promować Walim na targach w Hradec Králové, z kolei nasi przyjaciele Czesi będą promować się na targach turystycznych we Wrocławiu. Powstaną m.in.: film o Walimiu w języku czeskim, polskim i angielskim, wspólna mapa Častolovic i Walimia w języku polskim i czeskim, ulotka o Walimiu oraz film o Častolovicach.

Dlaczego Czechy?

Obie gminy leżą niespełna 40 km od polsko-czeskiej granicy, a na przestrzeni ostatnich lat podejmowały już działania w celu stworzenia lepszej obsługi dla polskich turystów. Jednakże Polacy wciąż stanowią tylko niewielki odsetek turystów zwiedzających tę czeską miejscowość, a dla Czechów Gmina Walim jest niemal nieznana. Obie miejscowości potrzebują więc wspólnej promocji, która zwiększy zainteresowanie turystów zwiedzaniem wspólnego polsko-czeskiego pogranicza. Celem mikroprojektu jest stworzenie wspólnej promocji Walimia i Častolovic, a dzięki niemu zwiększy się ruch turystyczny w regionie. Elementem projektu będą po polskiej stronie Sztolnie Walimskie i Zamek Grodno, a po czeskiej stronie „Historyczna naukowa ścieżka Častolovice” składająca się dziesięciu przystanków, na których turyści będą mogli na tablicach informacyjnych dowiedzieć się ciekawostek z 700-letniej historii gminy. Wykorzystamy potencjał zasobów przyrodniczych i kulturowych obu gmin. Ponadto, wspólny projekt przyczyni się również do rozwijania więzi kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Z promocją zwrócimy się do turystów indywidualnych, jak i do zorganizowanych grup wycieczkowych. W tym celu zastosujemy wspólne materiały promocyjne oraz prezentacje na targach turystycznych. Wykonamy spot o Walimiu i Častolovicach, który będzie udostępniany turystom w punktach informacji turystycznych, na targach, a także na stronach internetowych – kontynuuje dyrektor CKiT.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest tutaj.

Wizyta partnerów na półmetku projektu

4 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie grupy projektowej. Podczas wizyty goście z Czech odwiedzili Sztolnie Walimskie, w których w roku 2016 z myślą o naszych południowych sąsiadach zostały wprowadzone audioprzewodniki w języku czeskim.

Dzięki funduszom unijnym w pawilonie Sztolni Walimskich zostały wymienione: stolarka okienna i drzwiowa, grzejniki wraz z elektryką, a także zamontowano kurtynę powietrza. Ponadto, utworzono punkt informacji turystycznej. Wszystko to zostało zrealizowane w celu podniesienia komfortu turystów odwiedzających Sztolnie Walimskie.

W ramach realizowanego projektu, Walim i Častolovice będą wspólnie promować się na międzynarodowych targach turystycznych. Pierwszy wyjazd odbędzie się końcem lutego do Wrocławia, natomiast drugi początkiem marca do Hradec Kralove.

Po czeskiej stronie powstała m.in. „Ścieżka historyczna”, dzięki której turyści mogą zapoznać się z ciekawostkami o gminie Častolovice.

Promowaliśmy się na międzynarodowych targach turystycznych we Wrocławiu

W dniach 23-25 lutego 2018 r. we wrocławskiej Hali Stulecia trwały dziesiąte, jubileuszowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego. Wśród wielu wystawców z Polski i Europy swoje stoisko miało Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, która wspólnie z partnerską czeską gminą Častolovice przedstawiały ofertę turystyczną swoich gmin.

Podczas targów zaprezentowane zostały, wydane dzięki funduszom unijnym, nowe ulotki oraz wspólne mapy gmin Walim i Častolovice.

Już 9 i 10 marca br. w ramach realizowanego projektu, Walim i Častolovice będą ponownie wspólnie promować się na międzynarodowych targach turystycznych, tym razem w Hradec Kralove.

XIX Targi Turystyczne „Infotour a cykloturistika” w Hradec Králové

W dniach 9-10 marca br. w Centrum Kongresowym Aldis w Hradec Králové odbyły się XIX targi turystyczne „Infotour a cykloturistika”. Wśród wielu wystawców z Czech i zagranicy znalazło się także stoisko miasta – Městys Častolovice oraz Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, które wspólnie przedstawiały ofertę turystyczną swoich gmin.

Wspólne materiały promocyjne

Chociaż gminy Walim i Častolovice są położone niespełna 40 km od polsko-czeskiej granicy, to Polacy wciąż stanowią tylko niewielki odsetek zwiedzających Častolovice, natomiast dla Czechów Gmina Walim jest niemal nieznana. W celu zwiększenia zainteresowania turystów polsko-czeskim pograniczem, w ramach projektu Walim i Častolovice – polsko – czeska współpraca dla rozwoju turystyki, zostały wydane wspólne materiały promocyjne, tj. 10 tys. szt. mapy pogranicza polsko-czeskiego zawierającej krótką historię gmin Walim i Častolovice oraz 40 tys. szt. ulotki z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi obydwu gmin. Materiały promocyjne zostały wydane w językach polskim, czeskim oraz angielskim.

Film promujący atrakcje turystyczne Gminy Walim i miasta Častolovice

Zrealizowaliśmy spot promocyjnych o atrakcjach turystycznych gmin partnerskich. Film powstał w dwóch wersjach językowych polskiej i czeskiej. Zostały w nim zaprezentowane m.in. zamek Grodno, Jezioro Bystrzyckie wraz z kamienną zaporą, Sztolnie Walimskie a po stronie czeskiej m.in.: Pałac Častolovice i ścieżki rowerowe. Zachęcamy do oglądania!