Warning: The magic method Bridge\Shortcodes\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/ckitwalim/ckit.walim.pl/public_html/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/lib/shortcode-loader.php on line 27
Sowiogórskie skarby – w obiektywie i w sieci - CKiT Walim
 

Sowiogórskie skarby – w obiektywie i w sieci

Sowiogórskie skarby – w obiektywie i w sieci

Centrum Kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy organizuje w ramach zadania grantowego „SOWIOGÓRSKIE SKARBY- W OBIEKTYWIE I W SIECI” warsztaty ekologiczne on-line poświęcone tematyce ochrony przyrody i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Do udziału w warsztatach zapraszamy Mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, czyli Gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim. Warsztaty można śledzić na kanale You Tube Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy od 20 sierpnia 2020 r.

Zadania grantowe pn. „SOWIOGÓSKIE SKARBY – W OBIEKTYWIE I W SIECI” realizowane jest jako część projektu grantowego pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”.