Warning: The magic method Bridge\Shortcodes\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/ckitwalim/ckit.walim.pl/public_html/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/lib/shortcode-loader.php on line 27
Zamek Grodno i jego cień - CKiT Walim
 

Zamek Grodno i jego cień

Zamek Grodno i jego cień

Zamek Grodno kryje jeszcze wiele tajemnic, o czym można było się przekonać podczas warsztatów naukowych studentów i kadry naukowej Politechniki Wrocławskiej. Okazuje się, że mury zamku są w stanie zdradzić wiele ciekawych informacji o historii Grodna i jego kształcie od XIII wieku po współczesność. Studenci dzięki wsparciu swoich nauczycieli nie tylko wdrażali się w nowe technologie badawcze, jak skaning laserowy, czy metody termowizyjne, ale także opracowywali projekty udostępnienia turystom i prezentacji odkrytych przez siebie ciekawostek historycznych.
Warsztaty odbywały się od 22 do 30 lipca br. pod hasłem „Zamki i ich cienie” i ich organizatorem było Koło Naukowe Historii Architektury ArcHist Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Opiekę naukową nad całością powierzono prof. Małgorzaty Chorowskiej z PWr. Grupa spędziła na Zamku Grodno ponad tydzień, a podsumowaniem prac było seminarium i prezentacja wyników, która miała miejsce 30 lipca.  W seminarium końcowym udział wziął także Wójt Gminy Walim Adam Hausman, dyrektor CKiT w Walimiu Paweł Brzozowski, a także przedstawiciele Rady Gminy Walim. Podczas podsumowania studenci mówili, że postawili sobie za cel swojego pobytu opracowanie bryłowej rekonstrukcji poszczególnych faz budowlanych zamku, włącznie z projektem wnętrz i sporządzeniem inwentaryzacji detali architektonicznych, jednak jednym z nieoczekiwanych wniosków było to, że Zamek Grodno w średniowieczu miał znacznie większe znaczenie, niż wcześniej sądzono.

Z pewnością warto na bieżąco śledzić profil Facebook zamku Grodno, ponieważ w najbliższym czasie będą tam publikowane ciekawostki historyczne, które udało się na zamku podczas warsztatów odkryć.