Album „Ludzie z klisz” dostępny online!

Album „Ludzie z klisz” dostępny online!

Album „Ludzie z klisz” ze zdjęciami powojennego Walimia wykonanymi przez śp. Filipa Rozbickiego dostępny jest także online!

Panorama Walimia, której dziś już nie ma, pierwsze powojenne święta, pierwszy polski sklep i ludzie, którzy do miejscowości leżącej u podnóża Gór Sowich przyjechali po wojnie – to wszystko widnieje na zdjęciach autorstwa śp. Filipa Rozbickiego.

Dzięki dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu wydało album ze zdjęciami śp. Rozbickiego, który prócz wersji papierowej dostępny jest także online!

Publikacja wydana pod honorowym patronatem Wójta Gminy Walim Adama Hausmana.