Wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej

Wycieczka do Jaskini Niedźwiedziej

W niedzielę, 13 maja br. mieszkańcy Gminy Walim mieli okazję zwiedzić Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Jaskinia znajduje się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego w górze Stromej. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję podziwiać unikatową szatę naciekową jaskini, m.in. stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, czy też nacieki kaskadowe.