MURY ZAMKU GÓRNEGO ZABEZPIECZONO

MURY ZAMKU GÓRNEGO ZABEZPIECZONO

Przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 “Ochrona zabytków” udało się zrealizować zadanie polegające na zabezpieczeniu konstrukcji zabytkowych murów zamku górnego na zamku Grodno. To niezwykle trudne zadanie polegało między innymi na uzupełnieniu i przemurowaniu wyrwy powstałej na przestrzeni lat.

Dofinansowanie z MKiDN wyniosło 40.000,00 zł, natomiast łączna wartość zadania opiewała na kwotę 98.505,03 zł brutto.

Numer zadania: 01166/17.

Mury przed zabezpieczeniem:

Mury zamku górnego po zabezpieczeniu: