Warning: The magic method Bridge\Shortcodes\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/ckitwalim/ckit.walim.pl/public_html/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/lib/shortcode-loader.php on line 27
Wyniki konkursu plastycznego - CKiT Walim
 

Wyniki konkursu plastycznego

Wyniki konkursu plastycznego

W związku z organizacją 12 maja br. V Zlotu Szlakiem Martyrologii mającego na celu uczczenie pamięci ofiar hitlerowskiego nazizmu, CKiT w Walimiu zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, którego tematyka była tożsama z założeniami Zlotu. Celem konkursu było także: popularyzacja wiedzy o własnym regionie, kształtowanie systemu wartości społecznych i etycznych, ale również doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolicznym i metaforycznym językiem plastyki oraz wnikania w istotę procesów historycznych w kreowaniu plastycznej interpretacji tematu.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!