Świetlice

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. Tadeusza Kościuszki 2
58-320 Walim
tel. 74 8457 230
Świetlica czynna:
poniedziałek – piątek: 11:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 14:00
Animator kultury: Klaudia Rosicka

Wiejski Dom Kultury w Dziećmorowicach
ul. Henryka Sienkiewicza 75
58-308 Dziećmorowice
tel. 74 8473 773
Świetlica czynna:
poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00
Gospodarz świetlicy: Franciszka SzczeciniakAngelika Piekarz

Świetlica Wiejska w Olszyńcu
ul. Świdnicka 4a
58-330 Olszyniec
Świetlica czynna:
poniedziałek – piątek: 16:00 – 20:00
Gospodarz świetlicy: Agnieszka Madej

Świetlica Wiejska w Zagórzu Śląskim w Klubie Strażaka w Zagórzu Śląskim
ul. Główna 10
58-321 Zagórze Śląskie
Świetlica czynna:
poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00
Animator kultury: Wioleta Pańczyszak 
(zastępstwo Danuta Nitkiewicz)

Świetlica Wiejska w Jugowicach
ul. Dworzec PKP 1
58-321 Jugowice
Świetlica czynna:
poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00
Gospodarz świetlicy: Barbara Kręciproch

Świetlica Wiejska w Niedźwiedzicy
58-321 Niedźwiedzica 33
Świetlica czynna:
poniedziałek – piątek: 15:00 – 19:00
Gospodarz świetlicy: Teresa Sobczyńska