Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu

Załatwianie spraw

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przyjmuje i załatwia sprawy w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

Pisma można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@ckit.walim.pl, osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ul. Kościuszki 2
58-320 Walim