Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu

Statut

Statut Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
DZ. URZ. WOJ. 2015.2113 Ogłoszony: 2015-05-07

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Walim z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania nowego Statutu Samorządowej Instytucji Kultury – Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Dostępny w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2015/2113/