Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu

Regulamin organizacyjny

Nowy Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu obowiązuje od 7 lipca 2015 r.

Inne regulaminy

  • Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych – link