Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu

Majątek

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Środki trwałe (brutto) na 31 grudnia 2015 r. – 86 992,66 zł

Umorzenie środków trwałych 21 557,73 zł
Wartość netto środków trwałych 65 434,93 zł

Na wartość wymienionego majątku składają się rzeczowe aktywa trwałe w tym:
– sprzęt elektroakustyczny, urządzenia biuowe, piece grzewcze 19 604,28 zł
– wyposażenie i inne 45 830,65 zł

  • Bilans 2011 – link
  • Bilans 2012 – link
  • Bilans 2013 – link
  • Bilans 2014 – link
  • Bilans 2015 – link