Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu

Informacje nieudostępnione

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, iż informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać zgodnie z zasadami udostępniania informacji publicznej w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zwanym dalej CKiT oraz wysokości opłat z tytułu kosztów poniesionych w tym zakresie.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

  • Zasady udostępniania informacji publicznej – link
  • Wniosek udostępnienie informacji – link