Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu

Informacja o rejestrach

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu prowadzi następujące rejestry i archiwa:

  • Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych
  • Rejestry Finansowo-Księgowe
  • Rejestry Płacowe
  • Rejestry Kadrowe
  • Rejestr Zamówień Publicznych
  • Dziennik Korespondencji
  • Rejestr Skarg i Wnioskow
  • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  • Rejestr Kontroli