FINANSOWY ZASTRZYK NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY W DZIEĆMOROWICACH

FINANSOWY ZASTRZYK NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY W DZIEĆMOROWICACH

Gmina Walim otrzyma zewnętrzne wsparcie finansowe na przebudowę świetlicy w Wiejskim Domu Kultury w Dziećmorowicach. Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, na realizację projektu, została zawarta 13 lutego br. we Wrocławiu.

Dobre informacje przyjął Wójt Gminy Walim Adam Hausman.

Mamy zielone światło na przebudowę istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społecznego. Możemy więc przystąpić do działania, na które otrzymamy zewnętrzne środki z Województwa Dolnośląskiego – mówi wójt. – Będzie to kolejny etap prac dotyczący obiektu zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 75 w Dziećmorowicach – podkreśla wójt.

Zawarta z UMWD i Gminą Walim umowa zakłada realizację zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” odbywającego się w zakresie działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Suma zewnętrznych środków opiewa na kwotę 241 tys. 742 zł. Remontem objęte będą pomieszczenia wewnątrz budynku Wiejskiego Domu Kultury – potocznie zwanego “świetlicą wiejską”. W ramach prac wymienione zostaną schody oraz posadzki na parterze i na piętrze, a także przeprowadzona będzie renowacja schodów stalowych. Inwestycja zakłada również m.in. przebudowę kotłowni, montaż nowych instalacji m.in.: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej, wodnej i kanalizacyjnej, nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji.

Prace mają się zakończyć przed końcem sierpnia 2018 roku.

Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku zakończył się I etap działań w ramach projektu, który obejmował m.in.: wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem i odwodnieniem budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściowy remont dachu. Całkowity koszt tamtej inwestycji to 498 tys. 955,22 zł, który w 100 % Gmina Walim pokryła ze swojego budżetu.

Tekst i fot. UG w Walimiu