Warning: The magic method Bridge\Shortcodes\Lib\ShortcodeLoader::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/ckitwalim/ckit.walim.pl/public_html/wp-content/plugins/bridge-core/modules/shortcodes/lib/shortcode-loader.php on line 27
MURY ZAMKU GÓRNEGO ZABEZPIECZONO - CKiT Walim
 

MURY ZAMKU GÓRNEGO ZABEZPIECZONO

MURY ZAMKU GÓRNEGO ZABEZPIECZONO

Przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 “Ochrona zabytków” udało się zrealizować zadanie polegające na zabezpieczeniu konstrukcji zabytkowych murów zamku górnego na zamku Grodno. To niezwykle trudne zadanie polegało między innymi na uzupełnieniu i przemurowaniu wyrwy powstałej na przestrzeni lat.

Dofinansowanie z MKiDN wyniosło 40.000,00 zł, natomiast łączna wartość zadania opiewała na kwotę 98.505,03 zł brutto.

Numer zadania: 01166/17.

Mury przed zabezpieczeniem:

Mury zamku górnego po zabezpieczeniu: